Szukaj wyników

Znaleźliśmy 1 878 freelancerów. dla kategorii IT, Oprogramowanie

Warszawa, Polska

Manual testing 6 SQL 6 API testing 6

Radom, Polska

Jakość oprogramowania 4

Warszawa, Polska

HTML 1 CSS (Cascading Style Sheet) 1

Wrocław, Polska

React (JavaScript library) 1 JavaScript 2

Kobylnica, Polska

HTML 1

HTML5 1 CSS (Cascading Style Sheet) 1 JavaScript 1

Zambrów, Polska

Flutter 2

Wrocław, Portugalia

Python 1

phyta 3 TopSolid 3 CAD (computer-aided design) 10 CADAM (computer augmented drafting and manufacturing) 10 MS Office (user know-how) 10 5S 10

SQL 3 Python 2 Celonis 1 Process Mining 1 Azure Data Factory 2 Azure Synapse Analytics 2 KNIME 2