Informacja korporacyjna freelance.pl

Informacje zgodnie z § 5 niemieckiej Ustawy o telemediach (TMG)

Operator serwisu freelance.de:

freelance.de GmbH

Adres:

Nymphenburger Str. 70
D-80335 Monachium

Podmiot reprezentowany przez:

Simon-Alexandre Gravel

Miejsce rejestracji:

Rejestr Handlowy Sądu Rejonowego w Monachium
Nr HRB: 163159

Numer VAT:

DE249514681

Dane kontaktowe:

Możesz skontaktować się z nami bezpośrednio za pomocą niniejszego formularza kontaktowego, telefonicznie pod numerem +49 89 215378-222 lub mailowo na adres team@freelance.pl.

Uwagi na stronie

Informacja o prawach autorskich

Struktura i wszelkie treści na stronie internetowej freelance.de GmbH lub jej spółek zależnych i spółek macierzystych, w szczególności teksty, zdjęcia i grafiki, są chronione prawem autorskim. Prawa autorskie należą do freelance.de GmbH, chyba że wyraźnie zaznaczono co innego. Powielanie informacji lub danych wymaga uprzedniej pisemnej zgody freelance.de.

Każdy, kto narusza prawa autorskie (np. kopiuje obrazy lub teksty bez pozwolenia), podlega karze zgodnie z § 106 ff UrhG (niemiecka Ustawa o prawie autorskim). Zostanie również ostrzeżony o kosztach i będzie musiał zapłacić odszkodowanie (§ 97 UrhG).

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, to przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. Jeśli mimo wszystko dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Dalsze informacje o prawach autorskich

Zdjęcia i obrazy wykorzystane na tej stronie internetowej pochodzą z puli obrazów:

  • Getty Images, Inc.
  • iStockphoto LP
  • Shutterstock, Inc.

Osoba odpowiedzialna za treści dziennikarskie i redakcyjne

Osobą odpowiedzialną za treści dziennikarskie i redakcyjne jest:
Stefan Oberdörfer, Nymphenburger Str. 70, D-80335 Monachium

Prawa do znaków towarowych

Wszystkie znaki towarowe używane na stronie freelance.de są zarejestrowane przez freelance.de GmbH lub jej spółki zależne i spółki macierzyste. Osobom trzecim zabrania się używania i stosowania wszystkich tych znaków towarowych i logo.

Uwagi dotyczące rozwiązywania sporów

Informacje zgodnie z § 36 VSBG

Zgodnie z § 36 VSBG (Ustawa o rozstrzyganiu sporów konsumenckich – ustawa w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich) operator niniejszego serwisu oświadcza, że:

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniach rozstrzygających spory przed konsumenckim organem arbitrażowym.

Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ODR

Platformę pozasądowego rozstrzygania sporów w UE można znaleźć online pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Stopka ma również zastosowanie

do wszystkich aplikacji mobilnych freelance.de GmbH i spółek zależnych, jak również do następujących witryn internetowych freelance.de GmbH i spółek zależnych, np.:

  • Facebook: https://www.facebook.com/freelance.pl
  • Instagram: https://www.instagram.com/freelancepl
  • Twitter: https://twitter.com/FreelancePL
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/freelance-pl
  • XING: https://www.xing.com/companies/freelance.pl
  • Sklep App Store
  • Sklep Google Store