Full Stack Java x React Developer, Web Developer - DevColibri.pl

Full Stack Java x React Developer, Web Developer - DevColibri.pl

Chęć do podróżowania: Cały świat

Status zawodowy: Pracodawca

Ostatnia aktualizacja: 13 cze 2024

Całkowite doświadczenie zawodowe: 6 rok/lat

Umiejętności językowe: Polski, Angielski, Rosyjski, Ukraiński, Białoruski,

Wydajność

PL. Doświadczony Full Stack Developer z 4+ letnim doświadczeniem w tworzeniu stron internetowych i aplikacji z wykorzystaniem najnowszych technologii. Udowodniona umiejętność rozwiązywania problemów z oprogramowaniem i tworzenia innowacyjnych rozwiązań. ENG. Experienced Full Stack Developer with 4+ years of experience in creating websites and applications using the latest technologies. Proven ability to solve software problems and create innovative solutions.

Umiejętności językowe

Polski

Język ojczysty

Angielski

Biegły

Rosyjski

Język ojczysty

Ukraiński

Biegły

Białoruski

Język ojczysty