wykonujemy dowolne strony internetowe, aplikacje mobilne oraz aplikacje desktopowe

wykonujemy dowolne strony internetowe, aplikacje mobilne oraz aplikacje desktopowe

Chęć do podróżowania: Europa

Status zawodowy: Pracownik

Ostatnia aktualizacja: 7 lip 2023

Całkowite doświadczenie zawodowe: 6 rok/lat

Umiejętności językowe: Angielski, Polski, Rosyjski, Białoruski,

Wydajność

For more than 5 years we have been developing websites and applications for various customers with a team of 3 people. We try to use newer and progressive technologies. We monitor performance, code quality and take a responsible approach to work. Ready to develop and support projects of varying complexity and scale Od ponad 5 lat tworzymy strony i aplikacje dla różnych klientów z zespołem 3 osób. Staramy się korzystać z nowszych i postępowych technologii. Monitorujemy wydajność, jakość kodu i odpowiedzialnie podchodzimy do pracy. Gotowy do rozwijania i wspierania projektów o różnej złożoności i skali

Umiejętności językowe

Angielski

Zaawansowany

Polski

Zaawansowany

Rosyjski

Język ojczysty

Białoruski

Język ojczysty