Doświadczony finansista

Doświadczony finansista

Chęć do podróżowania: Europa

Status zawodowy: Freelancer

Ostatnia aktualizacja: 11 maj 2024

Całkowite doświadczenie zawodowe:

Umiejętności językowe: Angielski,

Wydajność

Jestem finansistą i doświadczonym menedżerem, specjalizującym się w finansach przedsiębiorstwa i kontrolingu. Mam ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami o różnej skali i różnych wyzwaniach, działającymi w różnych branżach, w tym w podmiotach giełdowych działających jako grupy kapitałowe. Wdrażałem i reorganizowałem struktury kontrolingowe w kilku przedsiębiorstwach. Z sukcesem budowałem biznes od podstaw. Posiadam doktorat z zarządzania o specjalności finansowej. Jako dyrektor obszaru kontrolingu aktywnie uczestniczyłem w procesie akwizycji (transakcja o wartości ponad 200 mln EUR), przyczyniając się do wzrostu i dywersyfikacji wyników podmiotu przejmującego. Wdrażałem również polityki optymalizacji kosztowej, skutkujące poprawą wyników o ponad 20 mln zł rocznie. Moim celem zawodowym jest doskonalenie umiejętności menedżerskich nakierowane na poprawę funkcjonowania i wyników projektów, którymi zarządzam.

Umiejętności językowe

Angielski

Zaawansowany