Computer Engineer

Computer Engineer

Chęć do podróżowania: Europa

Status zawodowy: Student

Ostatnia aktualizacja: 31 mar 2024

Całkowite doświadczenie zawodowe: 1 rok/lat

Umiejętności językowe: Polski, Angielski, Ukraiński,

Wydajność

Fourth-year Software Engineering student with proficient English language skills seeking opportunities to apply programming skills in a professional work environment.

Umiejętności językowe

Polski

Zaawansowany

Angielski

Biegły

Ukraiński

Język ojczysty