Front-End Developer

Front-End Developer

Chęć do podróżowania: Europa

Status zawodowy: Pracownik

Ostatnia aktualizacja: 31 mar 2024

Całkowite doświadczenie zawodowe:

Umiejętności językowe: Polski, Angielski,

Wydajność

I have 2 years of experience, including 1 year of commercial development at DigiWay Media (Warsaw). We specialize in website and web application development using technologies such as: - React - React Native - WordPress - Web Flow

Umiejętności językowe

Polski

Zaawansowany

Angielski

Zaawansowany