SMM manager, copyrighter

SMM manager, copyrighter

Chęć do podróżowania: Cały świat

Status zawodowy: Freelancer

Ostatnia aktualizacja: 12 mar 2024

Całkowite doświadczenie zawodowe:

Umiejętności językowe: Polski, Angielski, Ukraiński, Białoruski,

Wydajność

I am a skilled Social Media Manager and Copywriter, dedicated to crafting engaging content and implementing effective strategies to enhance brand visibility and drive audience engagement. With a keen eye for detail and a passion for storytelling, I excel at creating compelling narratives and managing online communities across various platforms.

Umiejętności

Macromedia Freehand2

Umiejętności językowe

Polski

Zaawansowany

Angielski

Zaawansowany

Ukraiński

Język ojczysty

Białoruski

Zaawansowany