Copywriter

Copywriter

Chęć do podróżowania: W domu

Status zawodowy: Student

Ostatnia aktualizacja: 12 gru 2023

Całkowite doświadczenie zawodowe:

Umiejętności językowe: Angielski, Polski, Ukraiński, Rosyjski, Hiszpański,

Wydajność

I am 18 years old and have been dedicatedly learning everything related to online writing for quite some time. I am a polyglot, currently studying multiple languages. I have already built numerous fully functional websites for my clients. I excel in writing blogs, emails, and anything related to content creation. Despite my achievements, I continue to learn, dedicating my free time to honing my skills further. Mam 18 lat i od dłuższego czasu z zaangażowaniem uczę się wszystkiego, co jest związane z pisaniem w Internecie. Jestem poliglotą, obecnie studiuję kilka języków. Zbudowałem już wiele w pełni funkcjonalnych stron internetowych dla moich klientów. Doskonale radzę sobie z pisaniem blogów, e-maili i wszystkiego, co jest związane z tworzeniem treści. Pomimo moich osiągnięć, nadal się uczę, poświęcając swój wolny czas na dalsze doskonalenie swoich umiejętności. Мне 18 лет, и я уже долгое время учусь всему, что связано с письменной работой в интернете. Я изучаю несколько языков. Я уже создал много полностью функциональных веб-сайтов для своих клиентов. Я отлично справляюсь с написанием блогов, электронных писем и всего, что связано с созданием контента. Несмотря на свои достижения, я продолжаю учиться, уделяя свободное время совершенствованию своих навыков. Tengo 18 años y llevo mucho tiempo aprendiendo todo lo relacionado con la escritura en línea. Estoy estudiando varios idiomas. Ya he construido numerosos sitios web completamente funcionales para mis clientes. Excelo en la redacción de blogs, correos electrónicos y todo lo relacionado con la creación de contenido. A pesar de mis logros, sigo aprendiendo y dedico mi tiempo libre a perfeccionar mis habilidades.

Umiejętności językowe

Angielski

Biegły

Polski

Język ojczysty

Ukraiński

Zaawansowany

Rosyjski

Biegły

Hiszpański

Biegły