Embedded Developer

Embedded Developer

Chęć do podróżowania: Europa

Status zawodowy: Pracownik

Ostatnia aktualizacja: 11 cze 2024

Całkowite doświadczenie zawodowe:

Umiejętności językowe: Polski, Angielski,

Wydajność

Since 15 years in Embedded systems software and hardware design. Few projects involved: - OpenWrt based OS product development for various Wi-Fi rouers (integration, board bringup) - Firmware managing L3 - layer IP network switch (PoE, 802.1x, VLAN, MSTP, SSH, SNMP) - Highly integrated special purpose mobile computer mainboard x86 & ARM (PCB & SCH) - Linux device drivers for a specific hardware, porting drivers - Embedded Controllers firmware for computer mainboards - Battery managing systems (fuel gauges, chargers)

Umiejętności językowe

Polski

Język ojczysty

Angielski

Zaawansowany