Python Developer

Python Developer

Chęć do podróżowania: Na terenie Polski

Status zawodowy: Freelancer

Ostatnia aktualizacja: 8 lis 2023

Całkowite doświadczenie zawodowe:

Umiejętności językowe: Angielski, Polski,

Wydajność

Dzięki 2-letniemu doświadczeniu zawodowemu w dostarczaniu oprogramowania tworzonego w Pythonie, oferuję umiejętności i wiedzę niezbędną do debugowania, rozszerzania i ulepszania rozwijających się baz kodu. Znam frameworki do tworzenia stron internetowych Django, Flask i FastAPI. Każda aplikacja przetwarza dane — moja wiedza obejmuje biblioteki do przetwarzania i walidacji danych: attrs, pydantic v2, protobuf. Aby utrwalić dane, najprawdopodobniej użyję ORM, które najlepiej odpowiadają wymaganiom biznesowym, spośród SQLAlchemy, Tortoise, encode ORM lub PonyORM. W procesie wdrażania oprogramowania wykorzystuję biblioteki testów jednostkowych, zwykle pytest. Wydajność też ma znaczenie – a technologie profilowania pamięci, cProfile i Scalene, są bardzo często przeze mnie wybierane. Cenię łatwy w utrzymaniu kod, który spełnia standardy: ruff, pylint, zasięg, mypy i pylance są zawsze dostępne w moich wirtualnych środowiskach Pythona. Narzędzia CI/CD (poezja, nox, pre-commit, GitHub Actions) pomagają mi rozwijać i integrować moje projekty w spójny i wygodny sposób. Mam także doświadczenie z Git, Jira, Bash, SQL, HTML, CSS i JS. Do tej pory wdrożyłem: • biblioteki ogólnego przeznaczenia wspomagające rozwój oprogramowania (m.in. configzen, proxyvars), • boty i skrypty do automatyzacji procesów produkcyjnych, • wielofunkcyjne programy komputerowe (w tym boty Discord i YouTube).

Umiejętności językowe

Angielski

Zaawansowany

Polski

Język ojczysty