Copywriter Angielski

Copywriter Angielski

Chęć do podróżowania: Cały świat

Status zawodowy: Freelancer

Ostatnia aktualizacja: 1 lis 2023

Całkowite doświadczenie zawodowe:

Umiejętności językowe: Angielski, Polski,

Wydajność

Jestem pasjonatem tworzenia wysokiej jakości treści i tekstów reklamowych w różnych branżach. Moja ekspertyza leży w prowadzeniu pełnych cykli projektowych, począwszy od koncepcji, aż do terminowej dostawy, przy jednoczesnym przestrzeganiu rygorystycznych specyfikacji. Dzięki wnikliwemu spojrzeniu na analizę, planowanie i tworzenie treści, moim celem jest połączenie doskonałego pisania i badań w celu efektywnego zaangażowania różnorodnych odbiorców. Moje główne atuty obejmują przywództwo projektowe, dostosowanie zespołu oraz współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Ponadto, mam udokumentowany sukces w rozwijaniu i utrzymywaniu kluczowych relacji z klientami, jednocześnie zapewniając osiągnięcie celów projektu. Jestem wykwalifikowanym profesjonalistą, który może dostarczyć najwyższej jakości treści, spełniając cele biznesowe. I am passionate about creating high-quality copy and content across various industries. My expertise lies in driving full project lifecycles, from ideation to timely delivery, while adhering to rigorous specifications. With a keen eye for analysis, planning, and content creation, I aim to blend impeccable writing and research to effectively engage diverse audiences. My core strengths include project leadership, team alignment, and collaboration with internal and external stakeholders. In addition, I have a proven track record of cultivating and retaining key client relationships while ensuring project goals are met. I am a skilled professional who can deliver top-notch content while meeting business objectives.

Umiejętności językowe

Angielski

Język ojczysty

Polski

Zaawansowany