Business Consultant, Project Manager

Business Consultant, Project Manager

Chęć do podróżowania: W domu

Status zawodowy: Pracownik

Ostatnia aktualizacja: 31 lip 2023

Całkowite doświadczenie zawodowe:

Umiejętności językowe: Angielski, Polski, Ukraiński,

Wydajność

Od 5 lat zajmuje się zarządzaniem procesami organizacji, identyfikacją usprawnień. zarządzaniem projektami i transformacją procesową. Posiadam doświadczenie w dostarczeniu transformacji procesowych dla szeregu klientów ze zróżnicowanych branż (Energetyka, Manufacturing, FMCG)

Umiejętności językowe

Angielski

Biegły

Polski

Biegły

Ukraiński

Język ojczysty