UX/UI Designer, 2d Artist

UX/UI Designer, 2d Artist

Chęć do podróżowania: Europa

Status zawodowy: Freelancer

Ostatnia aktualizacja: 30 lip 2023

Całkowite doświadczenie zawodowe:

Umiejętności językowe: Angielski, Polski, Rosyjski,

Wydajność

Female. Born November 5,1998. a positive and creative individual with a smile, grateful in every little thing. Design and art are one of the main things in my life. Dependable, reliable, energetic, flexible, hardworking and honest. Also have a sense of humour. I have a high level of self-motivation, enthusiasm and desire to learn. No bad habits. Kobieta. Urodzona 5 listopada 1998 r. Pozytywna i kreatywna osoba z uśmiechem, wdzięczna za każdą najmniejszą rzecz. Projektowanie i sztuka to jedne z głównych rzeczy w moim życiu. Niezawodny, rzetelny, energiczny, elastyczny, pracowity i uczciwy. Miej też poczucie humoru. Cechuje mnie wysoka motywacja, entuzjazm i chęć do nauki. Żadnych złych nawyków.

Umiejętności językowe

Angielski

Biegły

Polski

Zaawansowany

Rosyjski

Język ojczysty