Specjalista ds. organizacji i zarządzania

Chęć do podróżowania: Na terenie Polski

Status zawodowy: Freelancer

Ostatnia aktualizacja: 13 wrz 2023

Całkowite doświadczenie zawodowe: 31 rok/lat

Umiejętności językowe: Angielski, Hiszpański, Rosyjski,

Wydajność

Moja oferta usług obejmuje: - Wsparcie przy opracowywaniu i realizacji projektów, w tym wyszukiwanie informacji o ogłaszanych naborach, współpracę przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie, przygotowywanie wniosków o zmiany w projekcie, raportów i sprawozdań, współpracę przy realizacji projektu od strony formalnej; - Obsługę organizacyjną, w tym: przygotowywanie dokumentów związanych z prowadzeniem firmy (umowy, regulaminy), załatwianie spraw urzędowych (pisma, wnioski, wpisy do rejestrów), zarządzanie dokumentami i dbałość o ich prawidłowy obieg; - Pracę z tekstem, w tym: edycję i korektę, komputerowe redagowanie tekstów, przepisywanie tekstów odręcznych, copywriting; - Pomoc w zakresie planowania i sprawozdawczości, w tym: pomoc przy opracowywaniu planów działalności i sprawozdań, wypełnianie ankiet, wprowadzanie danych do systemów informatycznych; - Research online, w tym: zapytań ofertowych, obowiązujących aktów prawnych, produktów lub usług (m.in. ubezpieczeń, specjalistów opieki medycznej, szkoleń, kursów), informacji dot. podróży, noclegów i miejsc wartych zwiedzenia, innych potrzebnych informacji; - Tłumaczenia tekstów (język angielski); - Korepetycje (język angielski).

Umiejętności językowe

Angielski

Zaawansowany

Hiszpański

Początkujący

Rosyjski

Zaawansowany