Python Developer | Data Engineer

Python Developer | Data Engineer

Chęć do podróżowania: Na terenie Polski

Status zawodowy: Pracownik

Ostatnia aktualizacja: 14 cze 2023

Całkowite doświadczenie zawodowe:

Umiejętności językowe: Angielski, Białoruski, Polski, Rosyjski,

Wydajność

Python, SQL, Spark, Excel, Pandas. Posiadam umiejętności w zakresie inżynierii danych, w tym tworzenia i optymalizacji procesów ETL, tworzenia i zarządzania bazami danych, a także analizy i wizualizacji danych. Uczę również Pythona i tworzę aplikacje w tym języku przy użyciu różnych bibliotek.

Umiejętności językowe

Angielski

Zaawansowany

Białoruski

Język ojczysty

Polski

Początkujący

Rosyjski

Język ojczysty