Fotograf freelancer

Fotograf freelancer

Chęć do podróżowania: Na terenie Polski

Status zawodowy: Freelancer

Ostatnia aktualizacja: 11 maj 2023

Całkowite doświadczenie zawodowe:

Umiejętności językowe: Polski,

Wydajność

Robię zdjęcia i wideo dla ludzi i towarów. Chciałabym pracować w tej sferze

Umiejętności językowe

Polski

Biegły