Engineer / Designer

Chęć do podróżowania: Europa

Status zawodowy: Freelancer

Ostatnia aktualizacja: 7 maj 2024

Całkowite doświadczenie zawodowe: 31 rok/lat

Umiejętności językowe: Angielski, Niemiecki, Polski,