Lektor/Prezenter/Konferansjer

Chęć do podróżowania: W domu

Status zawodowy: Freelancer

Ostatnia aktualizacja: 19 kwi 2023

Całkowite doświadczenie zawodowe:

Umiejętności językowe: Polski, Angielski,