Writer, Content creator, translator, C++, Python

Writer, Content creator, translator, C++, Python

Chęć do podróżowania: W domu

Status zawodowy: Freelancer

Ostatnia aktualizacja: 16 paź 2023

Całkowite doświadczenie zawodowe:

Umiejętności językowe: Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Polski, Rosyjski, Ukraiński,

Wydajność

For the past five years, I have been writing and translating texts. I am fluent in Polish and English at an advanced level (C2). I have passive knowledge of Spanish, Russian, Ukrainian, German, and French. I write blogs, documents, stories, essays, and educational books. Durante los últimos cinco años, me he dedicado a escribir y traducir textos. Tengo un nivel avanzado de polaco e inglés (C2) y conocimientos pasivos de español, ruso, ucraniano, alemán y francés. Escribo blogs, documentos, historias, ensayos y libros educativos. Останні п'ять років я займаюся написанням та перекладом текстів. Я володію польською та англійською мовами на рівні високої кваліфікації (C2), а також володію пасивним знанням іспанської, російської, української, німецької та французької мов. Я пишу блоги, документи, оповідання, есе та навчальні книги. Od pięciu lat zajmuję się pisaniem i tłumaczeniem tekstów, Na poziomie zaawansowanym posługuję się Polskim i Angielskim(C2) Biernie posługuję się Hiszpańskim, Rosyjskim, Ukraińskim, Niemieckim i Francuskim. Piszę blogi, dokumenty, opowiadania, wypracowania i książki edukacyjne. Also: Hello, my name is Adam Crafter and I'm a software developer with 8 years of experience in Python, HTML, JavaScript, and CSS, as well as 4 years of experience specifically in C and C++. I am available to work on your project and provide high-quality results. Regarding your questions, I am willing to negotiate the payment and duration of the project to fit your needs. As I am just starting to work as a freelance developer, I am willing to offer my services at a lower rate to gain experience and establish myself in the field. I can assure you that my rates will be competitive and affordable. If you have any specific requirements or deadlines, please let me know so we can discuss them in detail. I am flexible and committed to meeting your needs and delivering a high-quality product. Please feel free to contact me with any further questions or to discuss your project in more detail. Thank you for considering me for this opportunity.

Umiejętności językowe

Angielski

Język ojczysty

Niemiecki

Zaawansowany

Francuski

Zaawansowany

Hiszpański

Biegły

Polski

Język ojczysty

Rosyjski

Zaawansowany

Ukraiński

Biegły