Czym zajmuje się agent pośrednictwa pracy

Agent pośrednictwa pracy to osoba, która rekrutuje i wybiera pracowników do projektów klientów. Agent pośrednictwa pracy korzysta ze swojej własnej sieci, znajomości branży i innych źródeł. Jego głównym zadaniem jest pogodzenie wymagań pracodawcy i pracownika.

Jest wiele rodzajów agentów pośrednictwa pracy, warto jednak wiedzieć, że ich role w poszczególnych firmach mogą się w pewnym stopniu pokrywać. Na przykład stanowiska doradcy personalnego i agenta pośrednictwa pracy są bardzo podobne albo ich funkcje są prawie identyczne. Można wyróżnić cztery podstawowe typy agentów pośrednictwa pracy:

Rekruter

Rekruter zajmuje się pozyskiwaniem nowych pracowników. Najczęściej pracuje dla przedsiębiorstw, które poszukują pracowników, i działa w branży zarządzania zasobami ludzkimi. Do jego zadań należy dbanie o wewnętrzną strategię zatrudniania, dopasowywanie pożądanych umiejętności do danego stanowiska, poszukiwanie odpowiednich kandydatów oraz przeprowadzanie z nimi rozmów rekrutacyjnych.

Doradca personalny

Doradca personalny pracuje dla tradycyjnych agencji pośrednictwa pracy, które poszukują odpowiednich kandydatów do pracy w przedsiębiorstwach potrzebujących osób do konkretnego projektu albo na określone stanowisko.
Doradca personalny ds. pracowników tymczasowych poszukuje freelancerów albo innych pracowników tymczasowych, zwanych też osobami pracującymi na własny rachunek, managerami tymczasowymi albo zleceniobiorcami.

Specjalista ds. personalno-organizacyjnych

Specjalista ds. personalno-organizacyjnych pracuje dla agencji pośrednictwa pracy tymczasowej. Różnica między headhunterem a agencją pośrednictwa pracy tymczasowej polega na tym, że agencje zajmują się całym procesem rekrutacyjnym (w tym zatrudnieniem kandydata), zaś headhunter z reguły tylko wybiera odpowiednich kandydatów i prezentuje ich pracodawcy. Wyboru spośród zaproponowanych osób dokonuje pracodawca. Specjaliści ds. personalno-organizacyjnych najczęściej pośredniczą w zatrudnieniu dużej liczby mniej wyspecjalizowanych „niebieskich kołnierzyków” (czyli pracowników fizycznych) bez zapraszania ich na rozmowy. Dysponują oni pewną pulą pracowników tymczasowych wykonujących różne prace, także fizyczne. Z tej puli mogą w razie potrzeby delegować osoby do pracy.

Headhunter

Termin headhunter pochodzi z języka angielskiego, dawniej oznaczał „łowcę głów”. Headhunter to wyspecjalizowany pośrednik zajmujący się rekrutacją specjalistów o wysokich kwalifikacjach lub kadry kierowniczej. Ze względu na brak wysoko wykwalifikowanych pracowników w Niemczech kandydatów trzeba werbować w innych przedsiębiorstwach. Headhunterzy wykorzystują swoje kontakty, piszą ogłoszenia (poszukiwanie pasywne) albo aktywnie nawiązują kontakt z kandydatami przez media społecznościowe i networking.

Rekruter kadry menedżerskiej

Rekrutacja kadry menedżerskiej jest podkategorią pośrednictwa pracy. Taki rekruter specjalizuje się w poszukiwaniu i rekrutacji osób na stanowiska kierownicze w podmiotach gospodarczych (roczne wynagrodzenie od 120 000 euro). Mogą to być dyrektorzy generalni albo osoby na inne stanowiska kierownicze. Osób z odpowiednimi kwalifikacjami jest niewiele, co sprawia, że obsadzenie tego typu ważnych stanowisk jest trudne – często trzeba werbować osoby, które już pracują na wysokich stanowiskach w innych firmach. 

Główne zadania

Zadaniem agenta pośrednictwa pracy jest pogodzenie podaży i popytu na rynku pracy. Wolne stanowiska w przedsiębiorstwach muszą być obsadzone jak najlepszymi kandydatami, którzy są w danej chwili dostępni. Z drugiej strony agent pośrednictwa pracy musi zaproponować na dane stanowisko takiego kandydata, który będzie na nie jak najlepiej pasował pod względem swoich umiejętności, kompetencji, ambicji i zainteresowań.

Czym zajmuje się agent pośrednictwa pracy?

Do zadań agenta pośrednictwa pracy należą między innymi:

• Przygotowanie ogłoszenia dotyczącego danego projektu albo stanowiska

• Wybór najskuteczniejszej drogi rekrutacji

• Wybór i nawiązanie kontaktu z potencjalnymi kandydatami

• Zarządzanie kontaktami i rozmowami

• Rozmowy z kandydatami

• Sprawdzanie kandydatów / weryfikacja referencji

• Coaching kandydatów podczas procesu rekrutacji

• Negocjacje wynagrodzenia i drugorzędnych warunków pracy

Charakterystyczne zadania specjalisty ds. personalno-organizacyjnych:

• Pozyskiwanie nowych klientów

• Negocjacje i zawieranie umów o pracę z klientami

• Zawieranie umów o pracę z kandydatami

• Załatwianie spraw administracyjnych i prawnych w związku z umową o pracę

• Dbanie o kontakt z aktualnymi klientami

• Sprawdzanie kandydatów / weryfikacja referencji

• Coaching kandydatów podczas procesu rekrutacji

• Negocjacje wynagrodzenia i drugorzędnych warunków pracy

Charakterystyczne zadania doradców personalnych, rekruterów kadry menedżerskiej i headhunterów:

• Pozyskiwanie nowych klientów

• Negocjacje i zawieranie umów o pracę z klientami

• Przygotowywanie interesujących propozycji dla klientów

• Wybór odpowiednich kandydatów dla agencji pośrednictwa pracy

• Ewentualnie załatwianie spraw administracyjnych i prawnych (np. rejestracja czasu pracy)

• Dbanie o kontakt z menedżerami i działami kadr

Charakterystyczne zadania rekruterów

• Optymalna prezentacja podmiotu poszukującego pracowników (jako pracodawcy)

• Szybkie reagowanie na zmiany

• Rozwiązywanie problemów z zatrudnionymi osobami

• Zawieranie umów o pracę z nowymi pracownikami

• Ewentualnie zawieranie umów o współpracę z zewnętrznymi agencjami pośrednictwa pracy

• Dbanie o kontakt z menedżerami i działami kadr

Ważne tematy: rekruter oferta pracy, rekruter zapotrzebowanie, rekruter profil stanowiska, zadania rekrutera, agent pośrednictwa pracy, co robi biuro pośrednictwa pracy, co robi pośrednik pracy, praca jako agent pośrednictwa pracy, pośrednictwo pracy.

Miejsce pracy

Miejsce pracy agenta pośrednictwa pracy zależy od tego, jakiego rodzaju usługi świadczy. Rekruterzy często pracują w firmie i są zatrudniani przez większe przedsiębiorstwa. Pośrednik pracy pracuje w urzędzie pracy, zaś doradca personalny w agencji pośrednictwa pracy. Headhunterzy są zatrudniani przez agencje rekrutujące kadrę menedżerską.

Ogólnie rzecz biorąc, agenci pośrednictwa pracy pracują w działach kadr i utrzymują kontakt z pracownikami działu HR, doradcami personalnymi, referentami ds. personalnych, kierownikami działów marketingu, kierownikami projektów, kierownikami działów, sekretarkami i pracownikami działów komunikacji.

Ważne tematy: współpracownicy agenta pośrednictwa pracy, gdzie pracują agenci pośrednictwa pracy.

Wykształcenie

Od 2011 r. IHK Weiterbildung oferuje możliwość zdobycia wykształcenia i tytułu doradcy personalnego. Wcześniej można było podjąć pracę doradcy personalnego bez jakiegokolwiek wykształcenia zawodowego. Tytuł doradcy personalnego zdobyty w IHK nie jest wymogiem prawnym, ale jest mile widziany w branży.

Większość kursów dokształcających jest prowadzonych w formie kształcenia ustawicznego i odbywa się w trybie udziału osobistego albo zdalnym. Kurs trwa ok. trzy miesiące i kosztuje od 650 do 1600 euro.

Nie ma klasycznych studiów w dziedzinie pośrednictwa pracy. Pomocne mogą być następujące kierunki:

• Ekonomika przedsiębiorstw

• Human Resource Management

• Psychologia

• Psychologia biznesu

Ważne tematy: kształcenie ustawiczne agent pośrednictwa pracy, doradca personalny, jak stać się rekruterem, przekwalifikowanie agent pośrednictwa pracy, kształcenie heahunter, rekruter wykształcenie, studia z pośrednictwa pracy, studiowanie pośrednictwa pracy.

Zarobki

 Początkowe zarobki agenta pośrednictwa pracy działającego niezależnie oscylują wokół 42 900 euro rocznie. Wraz z rozwojem kariery przeciętne roczne zarobki wynoszą ok. 60 000 euro. Najlepsi agenci zarabiają do 122 000 euro rocznie.

Ile zarabia agent pośrednictwa pracy?

Zarobki początkowe 42 900 euro
Zarobki przeciętne60 000 euro
Zarobki maksymalne122 000 euro

Stawka godzinowa agenta pośrednictwa pracy wynosi ok. 95 euro za godzinę. W przeliczeniu na ośmiogodzinny dzień roboczy dniówka wynosi więc 760 euro.